ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

SOCIALINĖS TRANSFORMACIJOS RUMUNIJOS VISUOMENĖJE: ŽMONIJOS SĄVEIKA SU DIRBTINIU INTELEKTU SIEKIANT TECHNOLOGINIO SAVITUMO
Alexandru Tugui, Florin-Victor Jeflea, Cristian Opariuc, Dumitru Filipeanu, Daniela-Tatiana Agheorghiesei

SANTRAUKA:. . Pagrindinis šio darbo tikslas – suformuoti labai aiškų technologinio singuliarumo (TS) scenarijų skatinamos numatomos socialinės ir ekonominės skaitmeninės transformacijos vaizdą, todėl šiame darbe siekiama identifikuoti technologinio singuliarumo scenarijus, apibrėžti žmonijos prisiimtus vaidmenis sąveikoje su dirbtiniu intelektu (DI) ir išsiaiškinti kai kurių TS scenarijų įtaką žmonijos vaidmenims sąveikoje su dirbtiniu intelektu. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, kaip tyrimo metodas buvo pasitelkti klausimynai, skirti įvairių Rumunijos akademinių sričių visuomenės ir technologijų specialistams. Kaip susijusi priemonė buvo naudojama ir apklausa. Gauti tyrimo rezultatai patvirtino, kad žmonija nori tarpininkauti tarp biologinių ir technologinių sričių ir įtvirtinti savo kaip sąveikos su dirbtinio intelekto technologija šeimininko vaidmenį prieš pagreitėjusią technologinio singuliarumo raišką visuomenės ir technologijų srityse. Šis darbas yra originalus – jis ne tik statistiškai pagrindžia scenarijus, vaidmenis ir veikia vaidmenų scenarijus, bet ir patvirtina tiesas apie ryšį tarp žmogaus ir technologijų visuomeniniame ateities kontekste. Pagrindiniai tyrimo apribojimai: visuomenės ir technologijų praktikos neįtraukimas į specialistų kategoriją; surinkus atsakymus 2021 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais, galėjo būti neatsižvelgta į tam tikrą poveikį, kurį galėjo padaryti Ukrainos karas, energetikos krizė ir kai kurie su nepalankiais klimato reiškiniais Europoje susiję aspektai; tyrimas atliktas tik Rumunijoje; nišinis tiriamo dalyko pobūdis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: technologinis singuliarumas, technologinis transhumanizmo paradoksas, technologiniai pokyčiai, žmogiškumas, dirbtinis intelektas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict