ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

SKAITMENINĖS STRATEGIJOS VERTINIMAS ŠVIETIMO SRITYJE. Į KOKIUS VEIKSMUS REIKIA ATKREIPTI DĖMESĮ? SOCIALINIŲ IR HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDENTŲ PERSPEKTYVA
Ana Iolanda Vodă, Nelu Florea, Ruxandra Ciulu, Carmen Luiza Costuleanu, Camelia Grădinaru

SANTRAUKA:. . Atsižvelgiant į švietimo skaitmeninimo svarbą (ypač pasaulinio COVID-19 protrūkio kontekste), šiame straipsnyje dėmesys skiriamas pagrindinėms veiksmų, kurių būtina imtis kuriant ir įgyvendinant skaitmeninę švietimo strategiją, kryptims. Siekiant šio tikslo, 2021 m. kovo–rugpjūčio mėnesiais buvo surinkti 282 į Rumunijos Alexandru Ioan Cuza universiteto keturių fakultetų socialinių ir humanitarinių mokslų studijų programas įstojusių studentų duomenys. Gauti rezultatai patvirtina skaitmeninių įgūdžių, skaitmeninio mokymo vertinimo, skaitmeninės infrastruktūros, švietimo įstaigų paskatų, skaitmeninio švietimo priemonių kūrimo, atviros prieigos išteklių, viešojo ir privataus sektorių partnerysčių, geriausios praktikos mainų, saugumo ir apsaugos bei strateginio prognozavimo svarbą, vertinant skaitmeninę švietimo strategiją tiek iš socialinių, tiek ir iš humanitarinių mokslų studentų perspektyvos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninė strategija, veiksmų kryptys, švietimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict