ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

POŽIŪRIS Į KLIMATO KAITĄ ES ŠALYSE IR EKONOMINĖ PLĖTRA
Elena Dana Bako, Adina Viorica Rus, Mihaela Daciana Rovinaru, Ștefana Alexandra Diana Varvari, Flavius Ioan Rovinaru, Lucia Negruț

SANTRAUKA:. . Žmonija susiduria su įvairiais iššūkiais, pavyzdžiui, karu, krizėmis, popandeminiais padariniais ir kt., tačiau klimato kaita yra didžiausias mūsų laikų su aplinka susijęs iššūkis, kadangi jau neigiamai veikia mūsų gyvenimus, kadangi apima klimatą, žemės ūkį, vietines ekosistemas, infrastruktūrą, sveikatą ir biologinį saugumą. Socialinis ir ekonominis poveikis yra didžiulis, tačiau, jei jis nebus kontroliuojamas, gali dar labiau padidėti. Klimato kaita vyksta ne dėl gamtinių priežasčių, o yra sukelta žmonių veiklos ir gyvenimo būdo. Dėl šios priežasties būtent žmonės turi imtis atitinkamų priemonių, kad ateityje būtų išvengta liūdnų pasekmių, o veiksmai turėtų būti derinami taikant bendrą sistemą. Labai svarbų vaidmenį kaip subjektas turėtų vaidinti ES. Šio tyrimo tikslas – atskleisti ES valstybių narių interesus laikytis bendrų standartų, KKPI nustatytų tarptautiniu lygiu pagal tokius atitinkamus rodiklius: vienam gyventojui tenkantis bendrasis vidaus produktas, urbanizacija, bendroji pridėtinė vertė ir žmogaus socialinės raidos indeksas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klimato kaita, bendroji pridėtinė vertė, BVP vienam gyventojui, urbanizacija, ŽSRI, KKPI, aplinkos ekonomika, ekonominė plėtra.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict