ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

KINIJOS FINANSINIŲ INVESTICIJŲ Į MOKSLĄ IR TECHNOLOGIJAS ĮTAKOS MODELIAI SIEKIANT TRANSFORMUOTI MAŽAI ANGLIES DIOKSIDO IŠSKIRIANČIĄ EKONOMIKĄ
Ni Zhang, Weina Ding

SANTRAUKA:. . Susidūrus su tokiomis pasaulinėmis problemomis kaip energijos išteklių trūkumas ir didėjanti aplinkos tarša, būtina skubiai transformuoti ekonomiką ir taip užtikrinti mažesnį išskiriamo anglies dioksido kiekį, protingą ribotų išteklių naudojimą, taip pat pagerinti pažeidžiamas aplinkosaugos sąlygas. Finansinės investicijos į mokslą ir technologijas yra kapitalo indėlis, glaudžiai susijęs su mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos transformacija. Siekiant išsiaiškinti ryšį tarp investicijų į finansines technologijas ir mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos transformacijos bei įgyvendinti aukštos kokybės ekologiškos ekonomikos plėtrą, šiame darbe buvo suformuoti mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos transformacijos indeksai. Fiskalinė decentralizacija taip pat teigiamai veikia finansinių investicijų į mokslą ir technologijas santykį, siekiant transformuoti mažai anglies dioksido išskiriančią ekonomiką. Taikant didesnę fiskalinę decentralizaciją, aktyviau skatinamos finansinės investicijos į mokslą ir technologijas, kurios skiriamos siekiant transformuoti mažai anglies dioksido išskiriančią ekonomiką. Finansinės investicijos į mokslą ir technologijas, kurios skiriamos siekiant transformuoti mažai anglies dioksido išskiriančias inovacijas, kur kas labiau skatinamos Rytų Kinijos miestuose, nedideliuose miesteliuose, mažai išteklių naudojančiuose ir stipriai nacionalizuotuose miestuose. Šis tyrimas suteikia informacijos apie ekonominį finansinių investicijų į mokslą ir technologijas poveikį bei mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos transformavimo politikos praktiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinės investicijos į mokslą ir technologijas, technologinės inovacijos, mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos transformacija, fiskalinė decentralizacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict