ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

KAUPIMŲ VERTĖS SVARBA. NURODYTŲ RUMUNIJOS ĮMONIŲ ATVEJIS
Constantin Toma, Mihai Carp, Mihai-Bogdan Afrăsinei, Iuliana Eugenia Georgescu

SANTRAUKA:. . Kaupimai yra skirtumų tarp didėjimo ir grynųjų pinigų apskaitos principų rezultatas, todėl jie yra labai svarbus įmonių pateiktos finansinės informacijos kokybiškumo rodiklis ir privalo būti įtraukti tarp kitų investicinius kapitalo rinkos sprendimus grindžiančių kintamųjų. Šio darbo tikslas – įvertinti valdomus kaupiamųjų ir einamųjų sumų kaupimus kaip įmonių pateiktos informacijos apie investicijų rezultatus kokybiškumo rodiklį, išreikštą per akcijų kainų ir rinkos vertės augimo perspektyvas. Kaupimų vertės svarba įvertinama analizuojant 10 metų Bukarešto vertybinių popierių biržoje kauptą nurodytoms įmonėms būdingą finansinę informaciją. Gauti rezultatai atskleidė reikšmingą valdomų kaupiamųjų sumų poveikį akcijų kainoms, o einamosios valdomos sumos yra susijusios su vertybinių popierių rinkos rezultatų gerėjimo perspektyvomis. Neigiamas valdomų kaupimų poveikis Rumunijos vertybinių popierių rinkos lygiu vertinamas kaip pajamų rodiklis, kurį taip pat patvirtina jautrumo atitinkamam rinkos segmentui, kuriam yra priskirtos įmonės, taip pat jų pardavimų evoliucijos analizė. Gauti rezultatai taip pat yra patikimi tuo atveju, kai pristatomi kontroliniai kintamieji, išreiškiami tokiais rodikliais kaip įmonės dydis, veiklos sritis ar įsiskolinimas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: valdomi apskaitos kaupimai, vertės svarba, rumunų kapitalo rinka.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict