ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

GREITOJO GELEŽINKELIO IR TURIZMO PRAMONĖS SUJUNGIMO KOORDINAVIMAS: KINIJOS ĮRODYMAI
Mingwei Li, Bingxue Shao, Zhuo Li

SANTRAUKA:. . Kalbant apie turizmo rinkos sąnaudų transformavimą, tam, kad būtų galima transformuoti ir atnaujinti pramonę bei patobulinti koordinuotą plėtrą, labai svarbu suprasti ryšį tarp turizmo ir greitojo geležinkelio (angl. HSR) sistemų sujungimo bei koordinuotos plėtros. Siekiant ištirti greitojo geležinkelio ir turizmo pramonės sujungimo ir koordinuotos plėtros lygį, buvo panaudoti 2018 m. surinkti 153 Kinijos miestų greitųjų geležinkelių magistralinių linijų ir atsišakojimų duomenys, pagal kuriuos sudarius sujungimo koordinavimo modelį, buvo išsiaiškintas greitojo geležinkelio ir turizmo pramonės sujungimo koordinavimo ryšys. Rezultatai atskleidė, kad tarp Kinijos greitojo geležinkelio ir turizmo pramonės yra labai rimtas disbalansas. Tai ypač būdinga mažiau išsivysčiusioms centrinei ir vakarinei dalims. Stipri sujungimo koordinacija taikoma ekonomiškai išsivysčiusiuose miestuose. Ji mažėja judant iš rytų į vakarus, o šiaurės vakarų regione plėtros lygis yra žemas. Centrinėje, rytinėje ir vakarinėje dalyse fiksuojamas sujungimo koordinavimo ryšys atskleidė tam tikrą teritorinį aglomeracinį efektą, kuriam įtaką daro nacionalinė makropolitika ir regioninės plėtros strategija. Sujungimo koordinuojamą plėtrą veikia ir tokie veiksniai kaip regioninė ekonominė galia, turizmo pramonės dydis ir turizmo priėmimo pramonės lygis. Išvadose pateikiamos kokybišką turizmo plėtrą skatinančios politikos rekomendacijos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: greitasis geležinkelis (HSR), turizmo pramonė, turizmo ekonomika, sujungimo koordinavimas, turistų skaičius.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict