ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

EUROPOS KLASTERIAI: FAKTAI IR TENDENCIJOS
Diana Elena Creangă, Gavril Ștefan, Gabriel Claudiu Mursa, Costică Mihai, Carmen Olguța Brezuleanu

SANTRAUKA:. . Klasterizacija sudaro regioninės plėtros politikos pagrindą. Siekiant finansuoti klasterizacijos struktūras, ES lygiu buvo paskirtos didelės pinigų sumos. Europos Komisija valdo Europos klasterių observatoriją ir internetinį pramonės klasterių centrą, kurio tikslas yra teikiant specialias paslaugas remti klasterių veiklą. Taip pat ji organizuoja partnerių paieškos renginius. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti geografinę klasterių santalką pagal pramonės šaką, įkūrimo metus ir klasterių narių skaičių, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ ir MVĮ startuolių skaičiaus, didelių įmonių, "R. O." (angl. Realising Opportunities) tipo universitetų, pilietinės visuomenės narių skaičiaus ir kitų ekosistemos veikėjų analizei. Šiame darbe taip pat nagrinėjamas ryšys tarp šalies klasterių ir tokių rodiklių kaip užimtumo lygis, Europos patentų tarnybai pateiktos patentų paraiškos pagal kandidatus, kūrėjus ir gyvenamąją vietą, užimtumas vidutinių ir aukštųjų technologijų gamyboje ir žinioms imliose paslaugose, BVP ir bendros vidaus išlaidos tyrimams ir plėtrai pagal sektorių, skaičiaus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: klasterizacija, regioninė plėtra, regioninės inovacijos, bendradarbiavimas, inovacijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict