ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis

EUROPOS VARTOTOJŲ PASITIKĖJIMAS KAIP VAROMOJI MOBILIOSIOS PREKYBOS JĖGA
Vasile Dinu, Mihaela Bucur, Calcedonia Enache, Bogdan Frățiloiu, Betty Cohen-Tzedec, Cristinel Vasiliu

SANTRAUKA:. . Kadangi mobilioji prekyba sutrikdė tradicinę prekybą (pagrindinė priežastis – pandemija), didėja poreikis kritiškai ir nuodugniai ištirti elektroninės prekybos keliamus iššūkius ir galimybes kliento patirčiai. Šį poreikį dar labiau sustiprina faktas, kad trūksta straipsnių, kurių autoriai nagrinėtų veiksnius, kurie daro įtaką mobiliosios prekybos klientams. Šiame tyrime taikytas tiesinės sekinių regresijos modelis, kuris yra panašus į Boleno ir Brando (2010) pristatytą modelį. Tyrime atliekama įvairių Europos valstybių analizė, kuri paremta vidutinėmis (1) mažmeninės prekybos kainomis neįskaitant pardavimo mokesčio (angl. RVR), (2) kasdienės interneto prieigos dažnio (angl. FID), (3) mobiliojo telefono naudojimo norint prisijungti prie interneto (angl. MPI) ir (4) kitų prietaisų naudojimo norint prisijungti prie interneto (angl. ODI) vertėmis. Visi kintamieji buvo vertinami kaip procentinė gyventojų dalis. Darbo tikslas – pabrėžti, kodėl tarp mažmeninės prekybos ir pasirinktų kintamųjų yra atitinkamas ryšys. Analizuojamas laiko intervalas yra 2013–2020 metai, o dalyvių imties dydis – 22 Europos Sąjungos valstybės narės. Duomenys buvo renkami iš "Euromonitor International" interneto svetainės. Norėdami patikrinti tyrimo modelį ir hipotezes, tyrėjai taikė tiesinės sekinių regresijos modelį. Gauti duomenys atskleidė, kad apsipirkdami per judriojo ryšio prietaisus žmonės ne visada pasitiki pardavėjais. Rezultatai taip pat parodė, kad tarp tirtose šalyse vykdomos mažmeninės prekybos ir prisijungimo prie interneto dažnio yra tiesioginis ryšys. Šio tyrimo rezultatai yra naudingi interneto dalyviams. Šiame darbe taip pat aptariama praktinė reikšmė ir būsimų mokslinių tyrimų kryptys.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mobilioji prekyba, kliento patirtis, pasitikėjimas, judriojo ryšio prietaisai, interneto prieiga.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict