ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
ŽMOGIŠKOJO KAPITALO POVEIKIS EUROPOS SĄJUNGOS VEIKLOS REZULTATAMS 2007-2019 M.
Cristina Raluca Gh. Popescu

SANTRAUKA.  Straipsnyje siekiama nustatyti žmogiškojo kapitalo poveikį bendriems Europos Sąjungos veiklos rezultatams. Remiantis literatūros tyrimu, nustatytos žmogiškojo kapitalo sudedamosios dalys, susijusios su jas apimančiais ar stiprinančiais veiksniais. Remiantis duomenų bazės "Eurostat" 2007-2019 m. informacija, išanalizuotas jų poveikis Europos Sąjungos bendriesiems veiklos rezultatams, kuriuos atspindi bendrasis vidaus produktas; atlikta kiekvieno veiksnio ir bendrųjų veiklos rezultatų tiesinė regresijos analizė. Buvo išskirti ir išanalizuoti devyni veiksniai. Labai stipri ir teigiama koreliacija šia eilės tvarka atskleista tarp: verslo sektoriuje dirbančių tyrėjų, tyrėjų apskritai, darbuotojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, tyrėjų, dirbančių aukštosiose mokyklose, - iš vienos pusės, ir bendrųjų veiklos rezultatų - iš kitos pusės. Stiprų ir teigiamą poveikį bendriems veiklos rezultatams lemia darbuotojų žinios ir įgūdžiai, o darbuotojai be išsilavinimo arba turintys tik pradinį išsilavinimą daro neigiamą poveikį bendriems veiklos rezultatams žinių ekonomikoje. Vidutinį poveikį daro valstybiniame sektoriuje dirbantys tyrėjai, o vidutinio amžiaus darbuotojų ir tyrėjų, dirbančių privačiame ne pelno siekiančiame sektoriuje, linijinės priklausomybės nenustatyta.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: intelektinis kapitalas; žmogiškasis kapitalas; veiklos rodikliai; bendrasis vidaus produktas; tiesinė regresija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict