ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
REAGAVIMO Į KRITINES SITUACIJAS NUSTATYMAS TAIKANT CHOQUET INTEGRALU PAREMTĄ GAUTŲ IR PRARASTŲ VYRAUJANČIŲ BALŲ SKAIČIAVIMO METODĄ, KAI POŽYMIŲ SVORIAI YRA NERAIŠKŪS
Zhiying Zhang, Huchang Liao

SANTRAUKA.  Sprendžiant praktines sprendimų priėmimo problemas, pavyzdžiui, ekstremaliųjų situacijų valdymo srityje, įprasta, kad įvairios požymių atvaizdavimo formos apima daug požymių, kurie tarpusavyje sąveikauja arba teigiamai, arba neigiamai. Siekiant spręsti tokio pobūdžio problemas, šiame tyrime gautų ir prarastų vyraujančių balų metodas išplečiamas ir sprendžiamos hibridinės kelių požymių sprendimų priėmimo problemos, atsižvelgiant į skirtingus požymių reikšmių formatus, įskaitant raiškiuosius skaičius, skaičius intervaluose ir intuicionistinius neapibrėžtuosius skaičius, kai požymių tarpusavio sąveika yra neraiški. Pirma, pateikiamas gautų ir prarastų dominuojančių balų skaičiavimo metodas, pagrįstas bet kurių dviejų našumo balų skirtumo tikimybe, kuri gali padėti gauti tikslius palyginimo rezultatus taip išvengiant informacijos praradimo. Tada sudaromas optimizavimo modelis, pagal kurį išvedama požymių svarba ir Mobius požymių atvaizdavimas, o remiantis juo pasitelkiamas Choquet integralas siekiant išvesti bendruosius alternatyvų balus. Metodas įgyvendinamas iliustraciniame pavyzdyje apie pageidaujamo ekstremaliųjų situacijų valdymo atsako nustatymą. Atitinkama lyginamoji analizė ir imitacinis eksperimentas patvirtina siūlomo metodo taikymą ir veiksmingumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: hibridinis sprendimų priėmimas pagal kelis požymius; gautų ir prarastų vyraujančios padėties vertinimo metodas; Choquet integralas; neišsami informacija apie požymius.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict