ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
NAUJAS ELEMENTŲ FORMAVIMO UŽDAVINIŲ SPRENDIMO METODAS IR ALTERNATYVUS MARŠRUTŲ PARINKIMAS PASITELKUS DALELIŲ SANKAUPOS OPTIMIZAVIMĄ
Ahmad Hashemi, Hamed Gholami, Uday Venkatadri, Anas A. Salameh, Mostafa Jafari, Georges Abdul-Nour

SANTRAUKA.  Elementų formavimas yra svarbiausias žingsnis kuriant tinklines gamybos sistemas. Elementų formavimo uždavinių sprendimas prisideda prie geresnės tinklinės gamybos sistemos konfigūracijos. Sprendžiant elementų formavimo uždavinius atsižvelgta į dalelių sankaupos optimizavimo algoritmą, kuris gali taikyti vietinę ir visuotinę bazę. Vis dėlto svarbu nustatyti, ar tikslinga tinklinės gamybos sistemų su alternatyvių maršrutų parinkimu valdymui taikyti dalelių sankaupos optimizavimą. Taigi šiuo tyrimu siekiama pateikti nauju metodu pagrįstą dalelių sankaupos optimizavimo metodą, skirtą elementų su alternatyviu maršrutų parinkimu formavimo problemoms spręsti ir taip kuo labiau sumažinti judėjimą tarp elementų. Taikomas metodas užtikrina beveik geriausią sprendinį, kai dalelių konfigūracija keičiama tik vieną kartą. Sprendinys lyginamas su geriausiai žinomu sprendiniu, gautu tokiu pačiu metodu. Galiausiai, remiantis gautais taikomo metodo skaičiavimo rezultatais, siūlomas naujas sureguliuoto optimizavimo scenarijus tinklinės gamybos sistemoms su alternatyviojo maršrutų parinkimo sistema. Šis metodas rodo, kad, optimizuojant dalelių sankaupą, kai dalelių skaičius yra kuo artimesnis dalių skaičiui, inercijos svoriai yra proporcingi didžiausiam ir mažiausiam alternatyvių maršrutų parinkimų skaičiui, o su mokymosi koeficientais, kurių normalioji vertė lygi 2, itin geras atsakymas gali būti pasiektas per trumpesnį laiką.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: grupės technologija; tinklinės gamybos sistemos; elementų formavimas, dalelių sankaupos optimizavimas; judėjimas tarp elementų.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict