ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
KODĖL KINIJOS ĮMONĖS ZOMBĖS YRA SUSTINGUSIOS, BET NEMIRŠTANČIOS?
Weiwei Zhang, Lan Bo, Mahfuzul Haque

SANTRAUKA.  Nors Kinija skatina struktūrinę pasiūlos reformą, tačiau "sustingusios, bet nemirštančios" įmonės zombės sistemoje sunaudoja nemažai ekonominių išteklių ir trukdo augti sveikam ir tvariam šalies ekonomikos vystymuisi. Šis įmonių zombių tyrimas galėtų padėti suprasti teorines pasekmes ir pagrindines problemos priežastis. Remiantis žaidimų teorija, trišaliu įmonės, vyriausybės ir bankų žaidimo modeliu, straipsnyje analizuojamas vidinis "sustingusios, bet nemirštančios" įmonės zombės mechanizmas. Žaidimo modelis pritaikytas Kinijos kontekstui - valstybinėms ir privačioms įmonėms. Be to, siekiant paaiškinti paradoksą Kinijoje, atliktas dviejų realių įmonių zombių lyginamasis tyrimas. Nustatyta, kad pagal Našo pusiausvyros sprendimą racionali valdžia ir bankai netrukdo įmonių zombių plėtrai. Tačiau paradoksas Kinijoje rodo, kad vyriausybės gelbėjimo priemonės ir bankų kreditų parama yra pagrindinės kliūtys, trukdančios išnaikinti įmones zombes. Siūloma, kad, siekiant įmonės ir ekonomikos gyvybingumo, kiekviena susijusi šalis Kinijoje turėtų vadovautis įstatymais ir rinkos ekonomika.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonės zombės; trišalis žaidimas; valstybinės įmonės; privačios įmonės; vyriausybės įsikišimas; gelbėjimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict