ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
ĮVAIRIŲ POLITIKOS PRIEMONIŲ POVEIKIS ĮMONIŲ INVESTICIJOMS Į MOKSLINIUS TYRIMUS IR PLĖTRĄ: SKIRTUMAI TARP PRAMONĖS KATEGORIJŲ
Zhenjiang Dou, Mengxiang Xie, Xiaojun Wang

SANTRAUKA.  Vienas iš pinigų politikos perdavimo asimetrijos aspektų: pinigų politikos poveikis pramonei dažnai daro skirtingą įtaką įvairiems ekonomikos subjektams ar pramonės šakoms. Siekiant ištirti asimetrinį pinigų politikos poveikį skirtingoms pramonės investicijoms į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, į imtį buvo atrinktos 2 126 Šanchajaus vertybinių popierių biržoje ir Šendženo vertybinių popierių biržoje nuo 2008 m. pirmojo ketvirčio iki 2020 m. ketvirtojo ketvirčio įtrauktos bendrovės. Imties įmonės buvo suskirstytos į darbui imlias, kapitalui imlias ir technologijoms imlias pramonės šakas taikant grupavimo metodą pagal gamybos veiksnių intensyvumo laipsnį. Remiantis kiekybinio tipo tradicine pinigų politika, buvo tiriama kainų tipo tradicinės pinigų politikos ir struktūrinių pinigų politikos priemonių įtaka pramonės investicijoms į mokslinius tyrimus ir plėtrą. Empirinis tyrimas grįstas paneliniu veiksnių papildytu vektoriniu autoregresijos modeliu (angl. panel-FAVAR). Rezultatai rodo, kad kiekybinio skatinimo (angl. quantitative easing, QE) pinigų politika skatina įmonių inovacijas, o griežta - stabdo. Pinigų politikos poveikis skirtingoms pramonės investicijoms į MTP yra asimetriškas. Kiekybinio skatinimo pinigų politika labiausiai veikia technologijoms imlias pramonės MTP investicijas, o griežta pinigų politika labiausiai stabdo darbui imlias pramonės MTP investicijas. Struktūrinės pinigų politikos atveju didinant įkeisto papildomo skolinimo pasiūlą, gali būti labiau skatinamos kapitalui imlios pramonės MTP investicijos. Didinant vidutinės trukmės skolinimo galimybes galima paskatinti investicijas į darbui imlią pramoninę MTP, o didinant nuolatines skolinimo galimybes galima palengvinti investicijas į technologiškai imlią pramoninę MTP.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: pinigų politika; investicijos į MTP; palyginimas pagal pramonės šakas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict