ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
IT PRODUKTAI, E. PREKYBA IR AUGIMAS: SĄSAJŲ KYLANČIOSE RINKOSE ANALIZĖ
Iryna Roshchyk, Olena Oliinyk, Halyna Mishchuk, Yuriy Bilan

SANTRAUKA.  Remiantis 2010-2020 m. statistiniais duomenimis ir siekiant išsiaiškinti e. verslo plėtros ir Ukrainos ekonomikos augimo galimybes, straipsnyje analizuojama besiformuojanti IT produktų rinka. Siūloma naujai pasitelkti analitines charakteristikas ir atitinkamai formuoti tokias veiklų grupes: IT produktų rinkos pajėgumas; darbo vietos sąnaudos ir produktyvumas IT srityje; produktyvumo ir sąnaudų santykis. IT produktų rinkos pajėgumą lemia ekonomikos dydis ir galutinio vartotojo gebėjimas įsigyti tokių produktų. Straipsnyje nustatyta, kad IT produktų rinkos produktyvumo ir sąnaudų santykis yra daugiau nei du kartus didesnis nei vidutinės įmonės. Galiausiai, remiantis IT produktų rinkos pajėgumu, parengtas BVP modelis vienam gyventojui: IT produktų rinkos plėtra lemia ekonomikos augimą. Šis modelis padeda suprasti IT srities patrauklumą investicijoms ir tai, kaip valstybė gali remti IT produktų rinkos plėtrą ir taikyti tinkamas reguliavimo priemones.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: e. verslas; IT produktų rinka; ekonomikos augimas; e. prekybos apyvarta; BVP vienam gyventojui; koreliacinė-regresinė analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict