ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
IŠSAMUS KINIJOS GAMYBOS PRAMONĖS SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS ĮVERTINIMAS REMIANTIS NAUJUOJU INTERVALŲ VERČIŲ PITAGORO NEAPIBRĖŽTOJO SUMAVIMO OPERATORIUMI
Sibo Chen, Chonghui Zhang, Xintong Yao, Huanhuan Jin, Qiaoqian Hu

SANTRAUKA.  Skaitmeninė transformacija gamybos pramonėje suvokiama kaip veiksmingas makroekonomikos skatinimo būdas. Skaitmeninės transformacijos gebėjimų ir susijusių technologijų diegimo situacijos vertinimas įmonėse yra esminė reguliavimo departamento užduotis, skirta sprendimams priimti. Siekiant įvertinti sudėtingą ir netikslią informaciją skaitmeninės transformacijos procese, pasiūlytas išsamus vertinimo metodas, pagrįstas Pitagoro idealo intervaline verte. Šiuo tikslu vertinimo procese atitinkamai pasitelktos svyruojančio ir tikimybinio vertinimo sąvokos, o siekiant apskaičiuoti visapusišką keturių Kinijos gamybos įmonių efektyvumą buvo pasitelkti įvairių tipų sumavimo operatoriai. Siūlomų metodų patikimumas ir veiksmingumas buvo patikrintas atliekant palyginamąją analizę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: skaitmeninė transformacija; Pitagoro neraiškioji aibė; visapusiškas vertinimas; IKT.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict