ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
ĮSA KONCEPCIJA IR NUMANOMAS JOS ĮGYVENDINIMAS VIŠEGRADO ŠALIŲ MVĮ VERSLE
Zoltan Rozsa, Magdalena Tupa, Jaroslav Belas, Jr., Zdenko Metzker, Petr Suler

SANTRAUKA.  Darbo tikslas - pateikti esminius ĮSA sampratos veiksnius, kiekybiškai įvertinti jų intensyvumą ir palyginti šiuos veiksnius V4 šalyse. Tyrimas buvo atliktas naudojant internetinę anketą V4 šalyse (Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir Vengrijoje) nuo 2019 m. rugsėjo mėn. iki 2020 m. kovo mėn. Patikimų anketų - 1 585. Iškeltos tyrimo hipotezės buvo patikrintos chi kvadratu ir Z balu. Tyrimas atskleidė keletą įdomių išvadų: menką ĮSA sampratos išmanymą, mažą ĮSA įgyvendinimo intensyvumą, menką gebėjimą identifikuoti teigiamą ĮSA poveikį, kai Čekijoje ir kitose V4 šalyse nuomonės skiriasi. Nepaisant kai kurių tyrimo apribojimų, išvados turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į naujas tendencijas ir apibendrinimus. Viena vertus, galima teigti, kad krizė dėl COVID-19 itin nulems empirinio tyrimo rezultatus. Kita vertus, galima daryti prielaidą, kad ekonomika pamažu atsigaus ir grįš į normalias vėžes, todėl šie rezultatai vėl taps aktualūs.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: socialinė įmonių atsakomybė; mažos ir vidutinės įmonės; ĮSA svarba; V4 šalys.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict