ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
INSTITUCIJŲ PUSIAUSVYROS TARP JŪRŲ TRANSPORTO IR DARNAUS VYSTYMOSI INTERESŲ STOKA
Milica Delibasic

SANTRAUKA.  Straipsnio tema - institucijų neefektyvumo jūrų transporto srityje kritika. Straipsnio tikslas - paaiškinti pagrindines institucijų pusiausvyros tarp jūrų transporto ir darnaus vystymosi interesų stokos priežastis, t. y. nuolatinę šio sektoriaus insititucijų eroziją pasauliniu lygmeniu, dėl kurios sektorius atsiduria aklavietėje ir kyla grėsmė darniam vystymuisi. Pradedama nuo vienos pagrindinės ir dviejų pagalbinių hipotezių. Pagrindinė hipotezė: jūrų sektoriaus tvarumas suvokiamas kaip pusiausvyra tarp prieštaringų interesų: socialinio teisėtumo (įskaitant ekologiją (Glonti ir kt., 2020) ir ekonominio efektyvumo. Pagalbinės hipotezės: a) netolimoje ateityje institucijų tvarumo logika turi vyrauti įprastos veiklos atžvilgiu; b) dviejų konkuruojančių institucinių logikų egzistavimas jūrų transporte lemia mažesnį jo veiksmingumą, t. y. ilgalaikes krizines operacijas. Straipsnyje taikomi pagrindiniai ekonomikos metodai: apibendrinimo, abstrakcijos, aprašymo, analizės, sintezės ir grafinio modeliavimo. Išvadose konstatuojamas visų hipotezių patvirtinimas, taip pat tai, kad jūrų transporto srityje egzistuoja ilgalaikė institucinė stagnacija, kuri neišvengiamai lemia pasitikėjimo sistema praradimą, įvairius stagnuojančius procesus ir institucinę nesėkmę ŠESD emisijų reguliavimo srityje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: institucijos; jūrų transportas; darnus vystymasis; prieštaringi interesai; institucinė darnaus vystymosi logika.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict