ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
INFORMACINIŲ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS COVID-19 PANDEMIJOS METU
Valentinas Navickas, Adriana Grenčikova, Marcel Kordoš, Martin Šramka

SANTRAUKA.  Skaitmeninė ekonomikos transformacija ir informacinių bei ryšių technologijų diegimas - tai elementai, kurie reikšmingai įsilieja į darbo procesus ir veikia pramonės plėtrą, verslą ir darbo rinką. Po COVID-19 pandemijos protrūkio stebimas spartus, pernelyg didelis informacinių ir ryšių technologijų naudojimas. Straipsnyje atliekamas darbuotojų darbo namuose produktyvumo vertinimas, palyginti su darbu, kurį darbuotojai atlieka darbo vietoje. Siekiama išsiaiškinti darbo našumo priklausomybę nuo individualių veiksnių, darančių įtaką darbui namuose. Anketinė apklausa elektronine forma paskelbta per nuorodą socialiniuose tinkluose ir išsiųsta elektroniniu paštu Slovakijos įmonių darbuotojams. Ja buvo siekiama išsiaiškinti atskirų darbuotojų darbo našumą, jų techninį aprūpinimą ir įvairių priemonių, kurių reikia darbui namuose atlikti, naudojimą. Nustatyta, kad dėl nepakankamos techninės įrangos darbo našumas, kaip ir kitose išsivysčiusiose šalyse, nepadidėjo; priešingai, daugeliu atvejų darbo našumas sumažėjo. Kitaip tariant, dabartinė situacija susiaurins rinką ir išliks tik lanksčios įmonės, kurios turės didelį pranašumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: namų biuras; ryšių technologijos; darbo našumas; Slovakijos įmonės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict