ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
ĮMONIŲ EKSPORTAS, VYRIAUSYBĖS PARAMA IR ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į TECHNOLOGINES INOVACIJAS
Guichuan Zhou, Wenjie Huang

SANTRAUKA.  Siekiant išsiaiškinti įmonių eksporto poveikį įmonių investicijų į technologines inovacijas elgsenai, straipsnyje, remiantis 2010-2016 m. biržinių įmonių duomenimis, sudarytas atitinkamas teorinis modelis empiriniam tyrimui. Remiantis gautais rezultatais teigtina, kad įmonių eksportas reikšmingai skatino įmonių investicijas į technologines inovacijas. Įvertinus vyriausybės paramos įtaką pastebėtina, kad įmonių eksporto skatinimas įmonių investicijoms į technologines inovacijas buvo dar reikšmingesnis esant didelei vyriausybės politinei paramai, taip pat finansinei paramai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: įmonių eksportas; vyriausybės parama; technologinės inovacijos; įmonių investicijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict