ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
GLOBALIŲ VERSLO PASLAUGŲ CENTRŲ PASKATINTO MAKROEKONOMINIO POVEIKIO VERTINIMO MODELIAVIMAS
Anna Kislovska, Rima Tamošiūnienė

SANTRAUKA.  Globalių verslo paslaugų centrų (GVPC) reiškinys yra plačiai paplitęs ir vertinamas verslo bendruomenėje, bet ne itin plačiai tiriamas ir žinomas mokslo bendruomenėje. Atlikta literatūros analizė parodė, kad GVPC mokslinį pažinimą didina tyrimai, kuriuose vyrauja kognityvus GVPC reiškinio vertinimas, GVPC verslo modelio pasirinkimo motyvai, GVPC lokacijos pasirinkimo pagrindimas, su GVPC susiję vadybos ar mikroekonominiai aspektai. Vis dėlto ypač retai aptinkama mokslinių tyrimų, kuriuose gretinami GVPC ir makroekonominių rodiklių reiškiniai. Didžiojoje dalyje tokių tyrimų vertinamas GVPC poveikis vienam ar keliems makroekonominiams rodikliams, bet trūksta GVPC paskatinto daugialypio, multiplikatyvaus makroekonominio poveikio vertinimo. Be to, pastebėta nemažai kitų tyrimo apribojimų: su GVPC susijusių statistinių duomenų trūkumas, nehomogeniškumas ir ribotas prieinamumas pavieniams mokslininkams. Šie apribojimai leidžia suprasti, kodėl esamuose tyrimuose negali būti taikomi arba gali būti taikomi tik labai ribotai kiekybiniai moksliniai tyrimo metodai. Straipsnyje pateikiamas autorių sukurtas GVPC paskatinto makroekonominio poveikio vertinimo modelis. Modelis apima multiplikatyvų septynių makroekonominių rodiklių grupių poveikio vertinimą pagal siūlomą įvairių mokslinių tyrimo metodų kombinaciją.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: globalių verslo paslaugų centrai (GVPC); multiplikatyvaus makroekonominio poveikio vertinimas; GVPC tyrimų apribojimai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict