ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
  • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Straipsnis
DARBO UŽMOKESČIO SKIRTUMO POVEIKIO ĮMONIŲ INOVACIJOMS SUVOKIMAS: KINIJOS PRIVAČIŲ BIRŽINIŲ ĮMONIŲ DUOMENYS
Chuyi Fang, Chaoyu Li, Lijun Jia

SANTRAUKA.  Siekiant ištirti darbo užmokesčio skirtumo įmonėje poveikį įmonių inovacijoms ir slopinamą finansavimo suvaržymų poveikį, sudaryti regresijos modeliai remiantis 2012-2019 m. Kinijos privačių biržinių įmonių imtimi. Galima endogeninė problema spręsta taikant 2SLS metodą kartu su instrumentiniu kintamuoju. Pirma, nustatyta, kad darbo užmokesčio skirtumai gali reikšmingai padidinti inovacijų diegimo sąnaudas ir produkciją. Antra: finansiniai apribojimai neigiamai slopinamai veikia darbo užmokesčio skirtumo ir įmonių inovacijų ryšį. Pagrindinės išvados patikrintos atlikus kelis testus. Atlikus tyrimą taip pat nustatyta, kad teigiamas poveikis yra stipresnis tose įmonėse, kurių vadovybėje dirba daugiau vyrų, taip pat aukštųjų technologijų įmonėse ir Rytų Kinijos įmonėse. Tyrimas atskleidė, kaip svarbu nustatyti pagrįstus atlyginimų skirtumus ir sumažinti finansinį spaudimą įmonėms.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo užmokesčio atotrūkis įmonėje; įmonių inovacijos; finansavimo suvaržymai; Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict