ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
ŽALIOJI ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PRAKTIKA IR KOMANDOS INOVACIJŲ VEIKLA: KOMANDOS RIBŲ PERŽENGIMO ELGSENA IR ATSAKINGAS VADOVAVIMAS
Wei Hu, Fuqiang Zhao, Yu Zhang, Tracy Lu

SANTRAUKA.  Žalioji žmogiškųjų išteklių praktika siekiama darnaus darbuotojų ir aplinkos, darbuotojų ir organizacijų, darbuotojų ir suinteresuotųjų šalių vystymosi, skatinant individualią ekologišką elgseną ir taip gerinant komandos inovacijų veiklos rezultatus. Nors komandos ribų peržengimo elgsena yra vienas iš svarbių veiksnių, darančių įtaką komandos inovacijų veiklos rezultatams, atliktuose tyrimuose mažai dėmesio skiriama žaliosios žmogiškųjų išteklių praktikos poveikiui komandos inovacijų veiklos rezultatams. Taigi, siekiant ištirti žaliosios žmogiškųjų išteklių praktikos poveikio komandos inovacijų veiklos rezultatams vidinį mechanizmą ir ribines sąlygas, nuo 2020 m. spalio mėn. iki 2021 m. kovo mėn. buvo surinkti 312 apklausų anketiniai duomenys iš 23 stambių Kinijos paslaugų, finansų, statybos ir švietimo pramonės įmonių. Atsiremiant į komandos ribų peržengimo elgseną, pasitelkus priklausomybės nuo išteklių teoriją, buvo išnagrinėtas tarpinis mechanizmas ir ribinės sąlygos tarp komandos žaliosios žmogiškųjų išteklių praktikos ir komandos inovacijų veiklos rezultatų. Gauti rezultatai rodo, kad žalioji žmogiškųjų išteklių praktika teigiamai veikia komandos ribų peržengimo elgseną ir komandos inovacijų veiklos rezultatus; komandos ribas peržengiantis elgesys atlieka tarpininko vaidmenį tarp žaliosios žmogiškųjų išteklių praktikos ir komandos inovacijų veiklos rezultatų; atsakingas vadovavimas lemia žaliosios žmogiškųjų išteklių praktikos poveikį komandos inovacijų veiklos rezultatams. Komandos lygmeniu šis tyrimas atskleidžia žaliosios žmogiškųjų išteklių praktikos poveikio mechanizmą komandos inovacijų veiklos rezultatams ir nustato ribines sąlygas, kurios turi įtakos rezultatų veiksmingumui. Išvados sudaro teorinį pagrindą žaliosios žmogiškųjų išteklių praktikos plėtrai ir padeda greičiau priimti sprendimus siekiant gerinti komandos inovacijų veiklos rezultatus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žaliasis žmogiškųjų išteklių valdymas, komandos ribų peržengimo elgsena, atsakingas vadovavimas, komandos inovacijų veiklos rezultatai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict