ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
ŽALIOJO FINANSAVIMO POVEIKIS REGIONŲ EKONOMIKOS PLĖTRAI: KINIJOS ATVEJIS
Qian Mao, Xiaoxin Ma, Lin Shi, Jing Xu

SANTRAUKA.  Reaguodamos į iššūkius, susijusius su aplinkosaugos problemomis, daug šalių aktyviai tyrinėja ekologiško finansavimo praktiką. Pagrindinis tikslas - ištirti žaliojo finansavimo įtaką ekonomikai nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis. Remiantis 30 Kinijos provincijų paneliniais duomenimis nuo 2008 m. iki 2019 m., apibrėžiamas teorinis žaliojo finansavimo mechanizmas regioninei ekonominei plėtrai (REP). Tada sudarytas žaliųjų finansų plėtros indeksas ir išsamus REP lygio indeksas, atspindintis ekonominės plėtros veiklą. Galiausiai, siekiant empiriškai patikrinti subdimensijų ir subregionų poveikį, taikomas panelinis modelis. Rezultatai rodo, kad žalieji finansai gali optimizuoti išteklių paskirstymą, pagerinti visapusišką ekonominio vystymosi lygį ir skatinti viso ekonominio vystymosi kokybę. Atlikus patikimumo testus patvirtinta, kad rezultatai yra patikimi. Kalbant apie mechanizmą, žaliasis finansavimas yra svarbus didinant ekonominę naudą, gerinant žmonių gerovę, optimizuojant ekonomikos struktūrą, skatinant inovacijas ir plėtrą. Pabrėžtinas neigiamas poveikis ištekliams ir aplinkai. Tolesni tyrimai rodo, kad žaliojo finansavimo įtaka skirtinguose Kinijos regionuose skiriasi. Vakarų regione jis yra stipresnis nei centriniame ir rytiniame regionuose. Šios išvados yra svarbus orientyras siekiant išnaudoti galimybes, diegti naujoves žaliojo finansavimo politikoje ir visapusiškai gerinti kokybišką ekonominį vystymąsi žengiant į naują pasaulio erą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žalieji finansai, regioninė ekonomika, ekonominis poveikis, panelinės regresijos modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict