ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
TURISTŲ PASITIKĖJIMAS IR KETINIMAI KELIAUTI: NAUDINGŲ AR EMOCIONALIŲ ATSILIEPIMŲ POVEIKIS
Tingting Yi, Jiani Sun, Hua Guo

SANTRAUKA.  Turistų atsiliepimai internete (TAI) tapo vienu iš pagrindinių informacijos šaltinių, nes turistams sunku tiksliai įvertinti produktų kokybę. Kai kurie tyrėjai mano, kad neigiami TAI veikia stipriau nei teigiami. Dėl neigiamų TAI lankytinomis vietomis gali būti mažiau pasitikima ir neigiamai paveikti žmonių norą keliauti.
Šiame tyrime pasiūlytas konceptualus modelis, kuriuo tiriamas neigiamų TAI (naudingų ir emocionalių) poveikis pasitikėjimui kelionės vieta, ketinimui keliauti ir neigiamam dalijimuisi informacija iš lūpų į lūpas. Daugiausia buvo tiriamas vietovės reputacijos (gera ir vidutinė reputacija) poveikio vidurkis. Dviejų eksperimentinių tyrimų rezultatai leido padaryti išvadas. Pirma, neigiamų naudingų atsiliepimų poveikis pasitikėjimui lankoma vieta, ketinimui keliauti ir neigiamam dalijimuisi informacija iš lūpų į lūpas buvo stipresnis nei neigiamų emocionalių atsiliepimų. Antra, kai kelionės vietos reputacija buvo vidutinė, neigiamų naudingų atsiliepimų poveikis vis tiek pasirodė esąs didesnis. Vis dėlto, kai lankytinos vietos reputacija buvo gera, skirtumas tarp dviejų skirtingų atsiliepimų buvo nereikšmingas .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turistų atsiliepimai, naudingi, emocionalūs, vietovės reputacija, ketinimas keliauti.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict