ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
TRANSPORTO INFRASTRUKTŪRA, INOVACIJOS PAJĖGUMAI IR EKONOMINIS MIESTŲ VYSTYMASIS
Baosheng Zhang, Rangkun Qi

SANTRAUKA.  Miesto administracijos atstovai ir mokslininkai visada domėjosi, kaip pagerinti miesto ekonominės plėtros lygį. Siekiant ištirti miestų ekonominę plėtrą lemiančius veiksnius ir jos skatinimo mechanizmą, naudojant 2000-2018 m. 285 Kinijos prefektūrų lygmens miestų panelinius duomenis ir fiksuoto efekto modelį, išanalizuotas transporto infrastruktūros ir inovacijos pajėgumų poveikis miestų ekonominės plėtros lygiui ir tarpininkaujantis inovacijos gebėjimų poveikis. Tyrimo rezultatai rodo, kad užbaigta transporto infrastruktūra gali gerokai padidinti miestų ekonominio vystymosi lygį. Miestų inovacijų pajėgumą didina užbaigtos transporto infrastruktūros ekonominio centro funkcija, taip palengvinanti miestų ekonominę plėtrą. Be to, transporto infrastruktūros įtaka miestų ekonominio vystymosi lygiui priklauso nuo miestų pramoninės bazės ir greitojo geležinkelio lygio - ji didesnė miestuose, turinčiuose silpną pramoninę bazę arba greitąjį geležinkelį. Miestuose, kurių pramoninė bazė stipri ir yra greitasis geležinkelis, ekonominio centro funkcija kaupti žmogiškąjį kapitalą yra stipresnė, taip pat stiprėja tarpininkaujantis inovacijų pajėgumų poveikis gerinant miestų ekonominės plėtros lygį. Išvados papildo ir prisideda prie miestų ekonominės plėtros teorijos, taip pat pateikia politinių pasiūlymų miesto administracijos atstovams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: transporto infrastruktūra, inovacijos, miesto ekonominis vystymasis, transporto mazgų efektas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict