ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
OPTIMALUS ŪKIO DYDIS IR ŽEMĖS ŪKIO EFEKTYVUMAS ES: KVIEČIŲ DERLIAUS ATVEJO ANALIZĖ
Roman Skalicky, Elżbieta Rogalska, Michał Bernard Pietrzak, Marek Zinecker, Jana Meluzinova

SANTRAUKA.  Straipsnyje nagrinėjamas ūkio dydžio ir jo efektyvumo ryšys, vertinant kviečių auginimą Europos Sąjungoje (ES). Šis klausimas nėra naujas, tačiau esminis žemės ūkio politikos požiūriu, nes tinkama agrarinės struktūra turi įtakos ekonominiam racionalumui žemės ūkyje ir gerokai padidina produktyvumą. Naudojantis Ūkių apskaitos duomenų tinklu buvo analizuoti 2004-2016 m. laikotarpio duomenys. Fiksuotų efektų modelis taikytas siekiant nustatyti ūkio dydį ir kviečių derlių aiškinantiems kintamiesiems. Vieno hektaro derlingumas apskaičiuotas kaip vienam hektarui tenkančių sąnaudų sumos ir vieno hektaro derliaus vieneto pagaminimo sąnaudų santykis. Remiantis pirmąja išvestine, apskaičiuotos ribinės sąnaudos kiekvienai ūkių dydžio kategorijai. Pagrindinė išvada yra ta, kad didėjant ūkio dydžiui nuolat didėja kviečių derlius iš hektaro. Šis rezultatas pasiekiamas didinant specifines pasėlių sąnaudas, kurių didelę dalį sudaro trąšos ir augalų apsaugos produktai, atsižvelgiant tiek į pasėlių plotą, tiek į gautą produkciją. Vertinant gamybos efektyvumą, optimalus ekonominio vieneto dydis (pagal Ūkių apskaitos duomenų tinklo kategorizaciją) yra 5. Iki 5 dydžio kategorijos gamybos apimtis didėja gamybos sąnaudų piniginės vertės atžvilgiu. Didesniuose ūkiuose šis santykis mažėja.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: ūkio efektyvumas, ūkio dydis, ūkininkavimo intensyvumas, gamybos sąnaudos, našumas, kviečių derlius, ES žemės ūkis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict