ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
NUOTOLINIS DARBAS IR JO POVEIKIS DARBO NAŠUMUI BEI DARBO UŽMOKESČIO DYDŽIUI
Alexandru Avram, Marioara Avram, Costin Daniel Avram, Luminița Popescu, Cătălina Sitnikov, Gina Raluca Gușe

SANTRAUKA.  Šiame nuotolinio darbo veiklos tyrime nagrinėjami veiksniai, skatinantys nuotolinio darbo darbuotojų dalies ekonomikoje augimą, taip pat nuotolinio darbo poveikis atitinkamiems makroekonominiams rodikliams. Šiame tyrime naudoti laisvai prieinami VAR paneliniai duomenys (PVAR) 2012-2020 m., pagrįsti EUROSTAT ir Eurofondo duomenimis apie ES valstybes nares, išskyrus Kiprą, Liuksemburgą, Maltą ir Lenkiją, kurių duomenų apie nuotolinį darbą 2020 m. nepakanka. Žvelgiant iš optimistinės perspektyvos, nuotolinis darbas tampa būdu organizuoti darbuotojų laiką ir darbo vietą pagal jų poreikius, apribojimus ir siekius, atokiau nuo užterštų miestų šurmulio, negaištant laiko transporto spūstyse, todėl darbuotojai gali daugiau laiko skirti savo šeimoms. Tačiau vertinant pesimistiniu požiūriu, nuotolinis darbas lemia kiekvieno individo izoliaciją, komandinės dvasios susilpnėjimą, desocializaciją, kuri gali tapti nauja susvetimėjimo forma. Tyrimas patvirtina teigiamą padidėjusios interneto prieigos ir IT bei kompiuterinių įgūdžių tobulinimo mokymo programų poveikį nuotoliniam darbui ir jų poveikį darbo našumo ir vidutinio darbo užmokesčio augimui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: nuotolinis darbas, darbo našumas, interneto prieiga, vidutinis darbo užmokestis, COVID-19 pandemija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict