ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
MIŠRIOJI NUOSAVYBĖ IR PASISKIRSTYMAS GAMYBOS KONKURENCIJOS SĄLYGOMIS
Zhendong Zou, Yiyi Shen, Chunyu Fu, Chaoqun Sun

SANTRAUKA.  Šiame tyrime nagrinėjama mišri nuosavybė, pajėgumų pasidalijimas ir gamybos konkurencijos būdai duopolijos modelyje. Analizuojama rinkos pusiausvyra esant skirtingiems gamybos konkurencijos režimams ir optimalūs įmonių sprendimai dėl mišrios nuosavybės. Lyginamoji analizė leido išskirti mišrios nuosavybės dalijimosi pajėgumus ir gamybos konkurencijos būdų poveikį. Rezultatai rodo, kad optimaliam mišrios nuosavybės sprendimui įtakos turi daug veiksnių, pavyzdžiui, gamybos konkurencijos būdas, pajėgumų apribojimai, pajėgumų dalijimasis, kainos pasidalijimas ir sąnaudos. Visiška arba dalinė mišri nuosavybė gali būti optimali; dalijimasis pajėgumais turi įtakos rinkos subjektams ir vyksta tik tam tikromis sąlygomis, o tai nepadidina socialinės gerovės ir negali vykti Cournot konkurencijos sąlygomis. Gamybos konkurencijos būdas skirtingai veikia pusiausvyros rezultatus. Stackelbergo konkurencija, kai kainos pasidalijimas vyksta pagrįstame intervale, optimalus įmonės sprendimas dėl mišrios nuosavybės padidina socialinę gerovę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: mišrioji nuosavybė, pajėgumų pasidalijimas, gamybos konkurencija, kainos pasidalijimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict