ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
KOKIOS PRIEŽASTYS LĖMĖ REIKŠMINGUS KINIJOS MOTERŲ DARBO JĖGOS AKTYVUMO LYGIO POKYČIUS? ĮTAKĄ DARANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ REMIANTIS MAKROSKOPINĖMIS TENDENCIJOMIS
Manxue Chen, Liyuan Qin, Chuanzhe Zhao

SANTRAUKA.  Moterų darbo jėgos aktyvumo lygis (MDJAL) yra svarbus moterų padėties visuomenėje ir rinkoje vertinimo rodiklis. Pastaraisiais metais Kinijos MDJAL labai pasikeitė nuo pradinio kritimo iki kilimo. Siekiant makroskopiniu lygmeniu ištirti bendras Kinijos miestų moterų darbo pasiūlos tendencijas, šiame straipsnyje, remiantis darbo rinkos raidos dėsniais, tiriamas Kinijos miestų moterų darbo pasiūlos pokyčių makrotendencijos įtakos mechanizmas. Kinijos darbo jėgos pasiūlos pokyčio priežastys tiriamos keliais metodais, pavyzdžiui, laiko sekos duomenų pilkosios koreliacijos analize ir kointegracine autoregresijos modelio su paskirstytuoju atsilikimu analize. Atlikus tyrimus nustatyta, kad šeimos veiksniai, bendrojo išsilavinimo lygio pokyčiai, taip pat atskirų laikotarpių darbo rinkos charakteristikos ir santuokų rinkos sąlygos turi didelę aiškinamąją galią reikšmingam MDJAL pokyčiui.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: moterų darbo jėgos aktyvumo lygis, darbo rinka, šeimos aprūpinimas, žmogiškasis kapitalas, Kinija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict