ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
FINANSINĖ DECENTRALIZACIJA, FINANSAVIMO APRIBOJIMAI IR BENDROJO VEIKSNIO PRODUKTYVUMAS: KINIJOS ATVEJIS
Zongming Zhang, Hua Zhao, Xiaodi Wang

SANTRAUKA.  Įrangos gamyba priklauso aukštųjų technologijų pramonei, kurioje sudėtinga vykdyti mokslinius tyrimus ir plėtrą (MTTP), o kapitalo intensyvumas yra aukštas. Finansavimo apribojimai ir išorinė finansinė aplinka šią pramonės šaką veikia nežymiai. Siekiant ištirti finansinės decentralizacijos ir finansavimo apribojimų poveikį bendrajam gamybos veiksnių produktyvumui (toliau - BGVP), remiantis 2000-2019 m. Kinijos į biržos sąrašus įtrauktų įrangos gamybos įmonių (CLEMC) duomenimis ir fiksuotų efektų modeliu, įrangos gamybos BGVP buvo analizuojamas remiantis gamybos funkcija, nagrinėjamas finansinės decentralizacijos ir finansavimo apribojimų poveikis BGVP, o mechanizmas, kuriuo finansinė decentralizacija veikia BGVP dėl finansavimo apribojimų, buvo tikrinamas taikant tarpinio poveikio modelį. Gauti rezultatai rodo, kad finansinė decentralizacija CLEMC reikšmingai teigiamai veikia BGVP, o didėjanti finansinė decentralizacija skatina BGVP didėjimą. Finansiniai apribojimai BGVP veikia itin neigiamai; kuo didesni finansiniai apribojimai, tuo labiau BGVP mažėja. Tarpininkavimo poveikio tyrimas rodo, kad skatinamąjį finansinės decentralizacijos poveikį BGVP slopina stabdomasis finansavimo apribojimų poveikis. Todėl finansinė decentralizacija skatina BGVP esant mažesniems finansavimo apribojimams. Išvados prisideda prie BGVP tyrimų ir pateikia empirinių įrodymų, kuriais remiantis galima geriau suprasti decentralizacijos, apribojimų ir BGVP sąsajas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinė decentralizacija, finansavimo apribojimai, bendrasis našumas, įrangos gamyba, biržinės bendrovės.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict