ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
FINANSINĖS RIZIKOS VERTINIMAS, PAGRĮSTAS PATOBULINTU EFEKTYVUMO KOEFICIENTO METODU
Siyu Sun, Wei Wu, Sijian Wu, Hongru Xu, Weicai Pang

SANTRAUKA.  Šiame tyrime siūlomas patobulintas efektyvumo koeficiento metodas, skirtas įmonių finansinei rizikai vertinti. Finansinės rizikos šaltiniui analizuoti naudojamas vieno indekso koeficientas ir kriterijų lygio koeficientas. Be to, į metodą integruojami nefinansiniai rodikliai, kad būtų galima įvertinti išorės aplinkos veiksnių keliamą finansinę riziką. Siekiant sukurti patobulintą metodą taikomas hierarchinės analizės proceso metodas ir neapibrėžtų aibių metodas. Vėliau atliekamas išsamus atvejo tyrimas siekiant patvirtinti patobulintą metodą. Nustatyta, kad 2015 m. ir 2018 m. įmonės finansinė rizika buvo vidutinė, o kitais metais - maža. Rezultatai patvirtinti atlikus atvejo įmonės apklausas. Daroma išvada, kad patobulintas efektyvumo koeficiento metodas leidžia tiksliau ir patikimiau įvertinti įmonių finansinę riziką. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir praktiniai pastebėjimai.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: efektyvumo koeficiento metodas, finansinė rizika, rodiklis, vertinimas, hierarchinės analizės proceso metodas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict