ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
DARBDAVIO PREKĖS ŽENKLO POVEIKIO DARBUOTOJŲ PRITRAUKIMUI TARPTAUTINĖJE ORGANIZACIJOJE VERTINIMAS
Ingrida Šarkiūnaitė, Indrė Ščiukauskė

SANTRAUKA.  Tai, kaip organizacijos pritraukia ir išlaiko talentus tarptautiniu mastu, sukėlė tyrėjų susidomėjimą dėl globalizacijos plitimo (Allen, Vardaman, 2017). Vienas iš būdų spręsti žmogiškųjų išteklių valdymo problemas yra darbdavio prekės ženklo sukūrimas, o darbdavio įvaizdžio garsinimas darbo rinkoje yra priemonė, skirta labiau kvalifikuotiems, talentingiems kandidatams pritraukti. Šio tyrimo tikslas - išsiaiškinti, kurie darbdavio prekės ženklo bruožai paskatina darbuotojų pritraukimą tarptautinėje organizacijoje Lietuvoje. Tikslui pasiekti buvo išanalizuoti 84 asmenų, dirbančių dviejose tarptautinėse organizacijose, kiekybiniai duomenys. Tyrimo rezultatai rodo, kad darbdavio prekės ženklo bruožai, labiausiai veikiantys darbuotojų pritraukimą į tarptautinę organizaciją Lietuvoje, yra organizacinė kultūra ir komandinis darbas, o poveikio pritraukimui neturi lankstus darbo laikas, geografinė padėtis, kiti bruožai. Be to, atskleistas ryšys tarp šalies kultūrinio konteksto ir darbdavio prekės ženklo, kuris leidžia organizacijoms veiksmingiau pritraukti darbuotojus į tarptautinę organizaciją. Buvo nustatyta, kad labiausiai veikia kolektyvizmo dimensija, neturi poveikio - trumpalaikė orientacija.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbdavys, darbdavio prekės ženklas, pritraukimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, tarptautinė organizacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict