ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJOS KINIJOJE: FINANSINIŲ ATASKAITŲ KOKYBĖ
Ping Huang, Xiaosong Zheng, Pinyan Jiang

SANTRAUKA.  Šio straipsnio tikslas - sukurti veiksmingą universitetų vertinimo sistemą iš gana visapusiškos ir mokslinės perspektyvos, pasitelkiant Kinijoje sukurtą finansinės informacijos sistemą, kad būtų galima įvertinti universitetų konkurencingumo status quo, taikant kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus. Siekiant išanalizuoti, ar vertinimo sistema yra veiksminga, pavyzdžiais pasirinkti septyniasdešimt geriausių ("Top Ten") universitetų. Rezultatai rodo, kad turinio dimensijos biudžetas reikšmingai veikia finansinės ataskaitos kokybę, o tarp reputacijos ir finansinės ataskaitos kokybės yra teigiamas ryšys. O tarp finansinių ataskaitų kokybės ir regiono reikšmingo ryšio nenustatyta.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: aukštosios mokyklos, informacijos atskleidimo kokybė, finansinė ataskaita, vertinimo sistema, biudžetas, reputacija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict