ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
AR DUKTERINĖS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS ES PAGERINO APLINKOSAUGOS REZULTATUS?
Corina Saman

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje nagrinėjamas bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) vaidmuo tvariai plėtojant žemės ūkį, atsižvelgiant į pasaulinės aplinkos apsaugą. Pagrindinis tikslas - įvertinti BŽŪP subsidijų vaidmenį šiame svarbiame prisitaikymo procese.
Naudojant daugiapakopius mišraus poveikio modelius, įtraukiant fiksuotus ir atsitiktinius efektus, kurie atspindi duomenų nevienalytiškumą ir šalies poveikio svarbą, straipsnyje atskleista, kad kai kuriose šalyse BŽŪP subsidijos kaimo plėtrai stiprina atsinaujinančios energijos programas. Nustatyta, kad I ramsčio subsidijos turėjo maždaug dvigubai mažesnį poveikį nei II ramsčio išmokos.
Apskritai BŽŪP išmokomis remiamas perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios ekonomikos, didėja atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas žemės ūkyje, nors ekonominis efektas buvo gana nedidelis ne visoms šalims .

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žemės ūkis ir miškininkystė, atsinaujinanti energija, pasaulinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas, ES BŽŪP subsidijos, mišraus poveikio modeliai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict