ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
APSKAITOS INFORMACIJOS KOKYBĖS POVEIKIS TECHNOLOGINĖMS NAUJOVĖMS: KINIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮMONIŲ ATVEJO TYRIMAS
Pinyan Jiang, Xiaosong Zheng, Ping Huang

SANTRAUKA.  Inovacijos laikomos svarbiu įmonių ir šalių vystymosi sėkmės veiksniu. Šiame tyrime, siekiant ištirti apskaitos informacijos kokybės poveikį įmonių technologinėms inovacijoms 2013-2019 m., pavyzdžiu pasirinktos Kinijos informacinių technologijų įmonės, kurių akcijomis prekiaujama biržoje. Gauti rezultatai rodo, kad aukštos kokybės įmonių apskaitos informacijos atskleidimas gali gerokai padidinti įmonių inovacijų pajėgumą. Šio straipsnio tikslas - išsiaiškinti apskaitos informacijos kokybės ir įmonių technologinių inovacijų ryšį bei rasti tinkamus kintamuosius technologinėms inovacijoms vertinti atsižvelgiant į informacinių technologijų įmonių ypatumus. Šio tyrimo rezultatuose pateikiami pasiūlymai ir išvados dėl įmonių inovacijų pajėgumo gerinimo apskaitos informacijos kokybės požiūriu.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: apskaitos informacijos kokybė, finansinė atskaitomybė, technologinės inovacijos, informacinės technologijos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict