ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
VERTIMO KOKYBĖS SAVIVERTINIMO VERTIMO PROCESE TYRIMAS: TURINYS, KRITERIJAI IR PAGALBOS PRIEMONĖS
Yaya Zheng, Wengan Jiang

SANTRAUKA.  Šiame straipsnyje pateikiamas preliminarus vertimo kokybės savivertinimo tyrimas, kurį atliko vertėjai ekspertai. Šiame tyrime taikyti literatūros analizės ir anketinės apklausos metodai. Tyrimas parodė, kad vertėjai ekspertai vertina savo vertimo kokybę viso vertimo proceso metu; kad vertinimo turinį daugiausia sudaro: prasmės hipotezė, preliminarūs vertimo teksto segmentai, terminai, teksto prasmė ir funkcija; kad pagrindiniai vertinimo kriterijai yra šie: tiksli originalo kalbos žinutės išraiška, profesionalus terminų vartojimas, logiškas turinio išdėstymas vertimo tekste, atitiktis įprastai vertimo kalbos vartosenai, vertimo teksto sklandumas; kad vertėjai ekspertai, rinkdamiesi iš prieštaringų taikomų kokybės vertinimo kriterijų, pirmenybę teikia nurodytiems arba numanomiems klientų reikalavimams; kad vertėjai ekspertai naudojasi išoriniais ir vidiniais ištekliais, padedančiais vertinti kokybę vertimo procese.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vertimo kokybės savivertinimas, vertimo procesas, turinys, kriterijai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict