ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
VARTOTOJŲ KETINIMAS PIRKTI NERECEPTINIUS VAISTUS INTERNETU IR TAM ĮTAKĄ DARANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ: KINIJOS DUOMENYS
Jiaxiang Hu, Chenming Zhang, Hong Yang

SANTRAUKA.  Nereceptinių vaistų pirkimas internetu gali palengvinti ir pagreitinti nesunkių simptomų turinčių vartotojų diagnozavimo ir gydymo procesą ir yra gana veiksmingas farmacijos bendrovių rinkodaros būdas. Nepaisant to, kadangi vartotojai yra mažiau linkę rinktis pirkti nereceptinius vaistus internetu, apie šią pirkimo platformą jie žino nedaug, o tai šiek tiek riboja vaistinių internete plėtrą. Siekiant veiksmingai išskirti veiksnius, darančius įtaką vartotojo ketinimui pirkti internetu nereceptinius vaistus, iš viso buvo surinkti 202 apklausos duomenys iš Nankino ir Nantongo miestų (Kinija) ne interneto vartotojų ir interneto vartotojų visoje Kinijoje. Remiantis įprastinės pirkimo elgsenos teorija, buvo sukurtas nereceptinių vaistų pirkimo internetu elgsenos modelis. Taikant daugialypės regresinės analizės metodą, išanalizuoti vartotojų ketinimai pirkti internetu nereceptinius vaistus ir juos veikiantys faktoriai. Vartotojų požiūris, asmenybė, emocijos, kultūra, tinklo aplinka, svetainės dizainas ir logistika turi teigiamos įtakos jų pirkimo elgsenai perkant vaistus internetu (p < 0,05). Ir atvirkščiai, suvokiami rizikos veiksniai turi reikšmingo neigiamo poveikio jų pirkimo elgsenai (p = 0,009, regresijos koeficientas = -0,384). Lytis, pajamos, išsilavinimas ir apsipirkimo internetu laikas stipriai veikia ketinimą pirkti vaistus internetu, o amžius įtakos neturi. Vidiniai veiksniai, tokie kaip vartotojų požiūris, asmenybė, emocijos, suvokiama rizika, ir išoriniai veiksniai (kultūriniai veiksniai, informacija apie vaistus, platformos išdėstymas, tinklo aplinka, logistika ir platinimas) paveiks vartotojų ketinimui pirkti. Šios išvados padeda nustatyti vaistinių internete plėtros apribojimus, padidinti vaistų pirkimo internetu patogumą vartotojams, pagerinti vartotojų nusiteikimą vaistų pirkimui internetu ir toliau skatinti sparčią farmacijos elektroninės prekybos rinkos plėtrą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vaistų pirkimas internetu, įtakos veiksniai, vartotojų elgsena.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict