ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO SKIRTUMAS IR AUDITO MOKESČIAI: KINIJOS DUOMENYS
Yi Xiong, Sicheng Li, Yang Gao

SANTRAUKA.  Didėjant vadovų darbo užmokesčio skirtumui vis daugiau dėmesio skiriama šio skirtumo poveikiui įmonėms. Tačiau išvados dėl vadovų darbo užmokesčio skirtumo įtakos auditorių užduočių rizikai ir kainodaros sprendimams yra prieštaringos. Siekiant ištirti minėtą skirtumą, 2007-2019 m., remiantis didele Kinijos nefinansinių įmonių, kurių akcijos įtrauktos į A sąrašą, imtimi, buvo apskaičiuotas vadovų darbo užmokesčio skirtumas ir tirtas paaukštinimu grindžiamų turnyrinių paskatų, atsirandančių dėl vadovų darbo užmokesčio skirtumo, poveikis auditorių rizikos vertinimo procesams ir kainodaros sprendimams. Rezultatai rodo, kad vadovų darbo užmokesčio skirtumas yra teigiamai susijęs su audito mokesčiais. Šis ryšys susilpnėja įmonėse, kuriose neseniai pasikeitė vadovai, vien vienarūšėse pramonės šakose ir ne valstybinėse įmonėse. Šiam ryšiui taip pat būdingos nelinijinės savybės. Siekdami sumažinti dėl padidėjusio vadovų darbo užmokesčio skirtumo kylančią riziką, auditoriai paprastai daugiau investuoja į audito išlaidas ir taiko rizikos priedą, - taip didėja audito mokesčiai. Apskritai paaukštinimu grindžiamos turnyrinės paskatos, pasitelkiamos dėl vadovų darbo užmokesčio skirtumo, yra pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis - reiškinys, kuris turėtų sudominti ir investuotojus, ir reguliavimo institucijas. Šiomis išvadomis gali remtis įmonės, norinčios sudaryti pagrįstesnes kompensavimo sutartis, ir auditoriai, norintys keisti savo audito kainodaros strategijas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: vadovų darbo užmokestis, darbo užmokesčio skirtumas, audito mokesčiai, paaukštinimu pagrįstos turnyrinės paskatos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict