ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS PO BDAR: POPULIARIAUSIŲ LIETUVOS INTERNETO SVETAINIŲ ATVEJO TYRIMAS
Tadas Limba, Kęstutis Driaunys, Aurimas Šidlauskas

SANTRAUKA.  2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), pradėta nauja verslo reguliavimo tvarka Europoje ir už jos ribų. Daug organizacijų turėjo koreguoti savo duomenų apdorojimo procesus, kad atitiktų BDAR reikalavimus. BDAR numato, kad duomenų valdytojai privalo turėti teisinį pagrindą rinkti ir tvarkyti asmens duomenis. Vienas iš labiausiai paplitusių asmens duomenų rinkimo ir dalijimosi internetu būdų yra interneto svetainės slapukai. Slapukas yra nedidelis tekstinis failas, kuris atsisiunčiamas į „galinę įrangą", kai vartotojas patenka į interneto svetainę. Tai leidžia interneto svetainei atpažinti to vartotojo įrenginį ir išsaugoti tam tikrą informaciją apie vartotojo nuostatas ar ankstesnius veiksmus. Slapukai, jei jie naudojami siekiant identifikuoti vartotojus, laikomi asmens duomenimis, todėl jiems taikomas BDAR. Tyrimo problema yra išreikšta klausimu: kokie reikalavimai taikomi slapukų naudojimui po BDAR įsigaliojimo pradžios ir kokį poveikį tai padarė populiariausioms Lietuvos interneto svetainėms? Pagrindinis šio straipsnio tikslas yra įvertinti slapukų naudojimo tendencijas pagal BDAR reikalavimus populiariausiose Lietuvos interneto svetainėse. Tyrime pasitelkta metodologinė bazė pagrįsta mokslinės literatūros analize ir kokybinio tyrimo metodu. Darbe buvo atlikta teorinė pasakojamoji, sisteminė, lyginamoji analizė, apibendrinimas, atliktas kokybinis atvejo tyrimas, ištyrus 100 populiariausių lietuviškų interneto svetainių. Gautos empirinės išvados rodo, kad lietuviškos interneto svetainės naudoja slapukus pažeisdamos BDAR reikalavimus, nustatyta daug kompleksinių pažeidimų. Lietuvoje, skirtingai nei kitose ES valstybėse narėse, pažeidimai, susiję su slapukų valdymu, ir toliau lieka nepastebėti, organizacijos masiškai nesilaiko BDAR reikalavimų, o atskiri vartotojai ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra tik pasyvūs stebėtojai. Tyrimo išvados ir rekomendacijos turi praktinę vertę, kuri padės organizacijoms, vartotojams ir priežiūros institucijoms nustatyti su slapukų naudojimu susijusius pažeidimus ir imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, laikantis BDAR reikalavimų.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, slapukai, interneto svetainės, duomenų valdytojai.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict