ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
PRESTIŽO VEIKSNIŲ IŠSKYRIMAS: DĖMESYS BESIFORMUOJANČIOMS RINKOMS
Pavol Kral, Ivana Podhorska, Anna Kotaskova, Anna Siekelova

SANTRAUKA.  Įmonių prestižo klausimas traktuojamas kaip tarpdalykinis. Prestižą lemiančių veiksnių galima aptikti įvairiose srityse, pvz., finansų valdymo, ekonomikos, teisės, rinkodaros, sociologijos, kt. Veiksnių išskyrimas vis dar kelia iššūkių, tačiau šis procesas gali prisidėti prie efektyvaus veiksnių valdymo. Straipsnio tikslas yra išskirti įmonių prestižo veiksnius besiformuojančios rinkos sąlygomis. Straipsnyje ypač gilinamasi į trijų šalių 2018 m. duomenis: Slovakijos (110 381 įmonė), Čekijos (9 287 įmonės) ir Rumunijos (9 082 įmonės). Likutinių pajamų metodas taikytas kaip pagrindinis prestižo vertės nustatymo metodas. Siekiant išskirti prestižo veiksnius pasitelkta regresinė analizė. Kartu su regresija taip pat tikrintos Gauso ir Marko prielaidos. Slovakijoje nustatyti šeši statistiškai reikšmingi prestižo veiksniai (modelio kintamumas 68,3 %), Čekijoje - šeši kintamieji (modelio kintamumas 58,4 %), Rumunijoje - septyni kintamieji (modelio kintamumas 70,6 %). Gauso ir Marko prielaidos taip pat buvo pateisintos.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: prestižas, veiksniai, regresinė analizė, besiformuojančios rinkos.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict