ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
NAUJAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO METODAS, TAIKOMAS ATSPARIŲ TIEKĖJŲ ATRANKAI COVID-19 PANDEMIJOS PROTRŪKIO METU, PAGRĮSTAS SVYRUOJANČIŲ APYTIKSLIŲ LINGVISTINIŲ NUOSTATŲ SANTYKIAIS
Xinyue Peng, Li Luo, Huchang Liao, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Abdullah Al-Barakati

SANTRAUKA.  Tokios nelaimės kaip COVID-19 pandemijos protrūkis kelia iššūkių prekybai visame pasaulyje. Itin aktualus klausimas - kaip padidinti tiekimo grandinės atsparumą ir sustiprinti įmonių konkurencingumą ekstremaliose situacijose. Siekiant pagerinti tiekimo grandinių gebėjimą reaguoti į ekstremalias situacijas, šiuo tyrimu siekta sukurti naują sprendimų priėmimo metodą, skirtą spręsti tiekėjų atrankos problemos COVID-19 pandemijos protrūkio metu strendimui. Metodas grindžiamas nauja pirmenybės informacijos pateikimo priemone - svyruojančių apytikslių lingvistinių nuostatų santykiais (angl. hesitant fuzzy linguistic preference relations, HFLPRs). Siekiant šio tikslo pirmiausia įvestas svyruojančio apytikslio lingvistinio elemento pjūvis ir kiekvienas svyruojantis apytikslis lingvistinis elementas, priklausantis HFLPR, pakeistas atitinkamu semantiniu elementu, atsižvelgus į sprendimų priėmėjų pasitikėjimo vertinimo vertėmis laipsnį, taip pat pasiūlyta taikyti HFLPR naudingumo matricą. Vėliau, remiantis tiksliųjų viršutinių ir tiksliųjų apatinių rėžių sąvokomis, sukurti du dvigubo tiesinio programavimo modeliai, skirti HFLPR intervalų svoriams nustatyti. Pateiktas gautų intervalų svorių klasifikavimo metodas, pagrįstas intervalų tarpusavio galimybių laipsnio sąvoka. Siekiant įgyvendinti procedūrą ji apibendrinta ir taikyta siekiant tirti atsparių tiekėjų atrankos atvejį COVID-19 pandemijos protrūkio metu. Straipsnyje pateikta keletas lyginamųjų analizių, kurios atskleidžia metodo privalumus.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: tiekėjų atranka, COVID-19 pandemijos protrūkis, svyruojančių apytikslių lingvistinių nuostatų santykiai, intervalų svoriai, tiesinis programavimas, α -pjūvis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict