ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
NAKVYNĖS IR PUSRYČIŲ PASLAUGOS REKLAMOS MODELIO KŪRIMAS: TEMOMIS PAREMTO INTERNETO VARTOTOJŲ ATSILIEPIMŲ TEKSTO GAVYBOS TYRIMAS
Aiting Xu, Yingqi Zhang, Min Lin, Canyang Jin, Yuhan Zhu

SANTRAUKA.  Atsiliepimai internete, paremti vartotojų patirtimi, yra reikšmingi nakvynės ir pusryčių paslaugos reputacijos valdymo srityje. Šiame tyrime analizuojami 209 163 interneto komentarai, surinkti iš „Airbnb" svetainės pasitelkus emocinio atspalvio analizę, latentinio Dirichlė paskirstymo (LDA) teminį modelį, semantinį tinklą ir kitus metodus. Šiais metodais siekta ištirti emocinius skirtumus, kuriuos vartotojai patiria rašydami atsiliepus apie nakvynės ir pusryčių paslaugas, taip pat nustatyti pagrindines vartotojų emocijų priežastis. Be to, šiame straipsnyje nustatytas nakvynės ir pusryčių paslaugos reklamos modelis, kurį taikant atsižvelgiama į konkurencinį barjerą, konkurencinį pagrindą ir konkurencinį pranašumą. Rezultatai atskleidė, kad pagrindinis neigiamų emocijų šaltinis yra prasta garso izoliacija, saugumo trūkumas ir žemas švaros lygis. Antra: komunikacijos veiksmingumas, informacijos simetrija, vietos prieinamumas yra pagrindiniai dvikrypčių atsiliepimų reprezentaciniai veiksniai. Pagaliau, kuo daugiau privalumų ir pranašumų minima teigiamuose atsiliepimuose, tuo didesnė tikimybė, kad šie komentarai sukels pasitikėjimą. Aplinka ir priimtina kaina yra tie veiksniai, kurie prisideda prie šių pranašumų. Remiantis vartotojų apgyvendinimo patirtimi, šie tyrimo rezultatai padės išanalizuoti tobulintas nakvynės ir pusryčių paslaugų sritis, kurti reklamos strategijas ir pateikti tikslines gaires nakvynės ir pusryčių paslaugų vykdytojams.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: emocinio atspalvio analizė, latentinio Dirichlė paskirstymo teminis modelis, nakvynės ir pusryčių reklamos modelis, nuomonės analizė.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict