ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
KULTŪRINIAI IR GAMTINIAI IŠTEKLIAI KAIP KELIONIŲ IR TURIZMO KONKURENCINGUMĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI
Petra Vašaničová, Sylvia Jenčová, Beáta Gavurová, Radovan Bačík

SANTRAUKA.  Vieni iš svarbiausių veiksnių, lemiančių kelionių ir turizmo konkurencingumą (TTC), yra gamtinių ir kultūrinių išteklių kiekis ir kokybė. Šiame straipsnyje siekiama išsiaiškinti, ar kelionių ir turizmo konkurencingumo indekso (TTCI) gamtiniai ir kultūriniai ištekliai yra tarpusavyje susiję. Antrasis tikslas - ištirti, kokiu mastu TTCI balai gali būti prognozuojami naudojant tik TTCI gamtinių ir kultūrinių išteklių subindeksą. Remiantis 2019 m. kelionių ir turizmo konkurencingumo ataskaitoje pateiktais duomenimis, minėtų kintamųjų ryšys modeliuotas taikant kvantilinę regresiją. Rezultatai rodo, kad vertinant šalies konkurencingumą šalies gamtiniai ir kultūriniai ištekliai neturėtų būti vertinami atskirai. Be to, bendrą šalies TTCI daugiausia lemia kultūrinių ir gamtinių išteklių konkurencingumas. Kvantilinė regresija padeda prognozuoti kelionių ir turizmo konkurencingumą keliose šalių grupėse pagal sąlyginius kvantilius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: turizmas, konkurencingumas, kultūriniai ištekliai, gamtiniai ištekliai, kelionių ir turizmo konkurencingumo indeksas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict