ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
KAIP PALŪKANŲ NORMŲ LIBERALIZAVIMAS VEIKIA KOMERCINIŲ BANKŲ PELNĄ? KINIJOS DUOMENYS
Qingyuan Shen, Binbin Chang, Ruifeng Ma, Xiaoyan Tao

SANTRAUKA.  Kinijoje beveik baigta palūkanų normų liberalizavimo reforma, o jos įtaka komerciniams bankams sulaukė didelio dėmesio. Tačiau esamuose tyrimuose nebuvo pateikta sisteminių teorinių įžvalgų, kaip palūkanų normų liberalizavimas veikia komercinių bankų pelno lygį. Siekiant užpildyti šią spragą, palūkanų normos liberalizavimo indeksas (IRMI) apskaičiuotas pasirinkus 2012-2020 m. dinamiškus Kinijos komercinių bankų, įtrauktų į A akcijų biržos sąrašus, panelinius duomenis. Siekiant įvertinti palūkanų normų liberalizavimo poveikio komercinių bankų pelno mastą, taikytas diferencialinis apibendrintasis momentų metodas (D-GMM) ir sisteminis apibendrintasis momentų metodas (S-GMM). Rezultatai rodo, kad neišskiriant bankų tipų palūkanų normų liberalizavimas neigiamai veikia komercinių bankų pelną; palūkanų normų liberalizavimas turi histerezės poveikį komercinių bankų pelnui, o ankstesnio laikotarpio pelnas teigiamai veikia dabartinio laikotarpio pelną. Be to, palaipsniui vykstant palūkanų normų liberalizavimo reformai, palūkanų normų liberalizavimo poveikis komercinių bankų pelnui rodo „U" formos tendenciją; neigiamas palūkanų normų liberalizavimo reformos poveikis valstybiniams komerciniams bankams, miestų komerciniams bankams ir akcijų turintiems bankams skiriasi. Tyrimų išvados padės komerciniams bankams atpažinti palūkanų normų liberalizavimo reformos įtakos jų pelnui dėsnius ir formuoti diferencijuotas plėtros kryptis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: palūkanų normų liberalizavimas, komerciniai bankai, pelno lygis, poveikis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict