ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
INTERNETO SVETAINĖS KOKYBĖS VEIKSNIŲ VARTOTOJŲ LOJALUMUI IDENTIFIKAVIMAS
Antanas Ūsas, Edmundas Jasinskas

SANTRAUKA.  Straipsnio tikslas - identifikuoti interneto svetainės kokybės faktorius, kurie per lojalumą gali paveikti vartotojų elgseną. Šiame straipsnyje siekiama išsiaiškinti interneto svetainės kokybės veiksnių poveikio vartotojo elgsenai reikšmę. Prie interneto svetainės kokybės veiksnių pridedami vartotojo elgsenos veiksniai internete. Mokslinės literatūros apžvalga parodė, kad dažniausiai interneto svetainės kokybė skirstoma į informacijos, sistemos ir paslaugų kokybę. Interneto prekybos kontekste išlieka tokie svarbūs veiksniai: vartotojų pasitikėjimas ir pasitenkinimas interneto svetainės kokybe. Lojalumas, susidarantis iš patirtos kokybės supratimo, lemia vartotojo elgseną interneto parduotuvės aspektu. Tyrimo rezultatai patvirtino iškeltas hipotezes: taip parodyti veiksniai, kurie daro poveikį vartotojo elgsenai per interneto svetainės kokybę ir vartotojų lojalumą. Informacijos, sistemos ir paslaugų kokybės elementai veikia vartotojų pasitenkinimą ir pasitikėjimą interneto parduotuve. Vartotojų pasitenkinimas ir pasitikėjimas turėjo statistiškai reikšmingą ryšį su vartotojų lojalumu. Atlikus tyrimą galima teigti, kad informacijos kokybė, paslaugų kokybė, sistemos kokybė, pasitenkinimas ir pasitikėjimas veikia vartotojo lojalumą ir kartu jo elgseną interneto svetainėje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: interneto svetainės kokybė, apsipirkimas internete, vartotojų elgsena.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict