ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
ELEKTROMOBILUMAS KAIP VISUOMENEI NAUDINGŲ TRANSPORTO NAUJOVIŲ DALIS IR KAIP JĮ SUVOKIA SLOVAKIJOS VARTOTOJAI
Ferdinand Daňo, Samer Khouri, Peter Drábik, Dominika Vernerová, Marek Kukura

SANTRAUKA.  Pastaruoju metu elektromobilumas suvokiamas kaip esminė naujovė transporto srityje, t. y. kaip alternatyvi transporto priemonių energija.Vartotojų apklausos rezultatai leidžia teigti, kad pagrindinė sąlyga, leidžianti nustatyti pagrindinius veiksnius, darančius įtaką konkrečios tikslinės aplinkos vartotojų grupės vartotojų elgsenai, yra atsakymas į klausimą, kas yra aplinkos vartotojai, ko jiems reikia ir kada jie bus pasirengę pirkti. Logistine regresija įrodytas pasirinktų kintamųjų reikšmingumas, o lemiami rezultatai susiję su amžiaus kintamuoju, atspindinčiu nepakankamą domėjimąsi elektromobilumo tema. Apklausos duomenimis, didžiausiomis kliūtimis Slovakijos vartotojai laiko nepakankamai išvystytą įkrovimo infrastruktūrą, didelę naujo elektromobilio kainą arba mažą elektromobilių pasiūlą rinkoje. Norint, kad elektromobilumas plačiai paplistų, būtina parengti kampaniją, kuri pristatytų jo naudą ir padidintų dalyvaujančių subjektų teikiamos finansinės paramos žinomumą. Slovakija taip pat turėtų sutelkti dėmesį į spartesnę elektromobilių pažangą ir elektromobilių gamybos skatinimą bei įkrovimo stotelių plėtrą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: elektromobilumas, inovacijos, tvarus vartojimas, transportas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict