ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ DARBO IR ŠEIMOS SUDERINIMO PRAKTIKA BEI KŪRYBIŠKA DARBUOTOJO VEIKLA: DAUGIASLUOKSNĖ ĮVAIRIŲ LAIKOTARPIŲ ANALIZĖ
Wei Hu, Fuqiang Zhao, Shui Yu, Tracy Lu

SANTRAUKA.  Pažangiausi ir saugiausi pasaulyje algoritmai MD5 ir SHA-1 buvo sėkmingai iššifruoti per trumpą laiką, taip patvirtinant inovacijų veiklos ir karjeros sėkmę, kurią lėmė žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktika. Darbo grąža dar kartą sustiprina žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktikos vaidmenį. Tačiau vis dar neaiškus žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktikos, susijusios su darbuotojų kūrybine veikla, veikimas ir ribinės sąlygos. Siekiant atskleisti žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktikos mechanizmo poveikį bei ribines sąlygas kūrybiškai darbuotojų veiklai, remiantis išteklių išsaugojimu ir socialinių mainų teorijomis, dalyvauti apklausoje įvairiais laikotarpiais buvo atrinkti 54 vadovai ir 516 darbuotojų iš paslaugų, finansų ir švietimo sričių organizacijų Šanchajaus, Guangdongo, Uhano ir kitų Kinijos regionų. Surinkti duomenys buvo analizuojami siekiant išnagrinėti žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktikos poveikį bei ribines sąlygas kūrybinei darbuotojų veiklai. Rezultatai rodo, kad žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktika teigiamai ir reikšmingai paveikė kūrybinę darbuotojų veiklą. Psichologinis darbuotojų kapitalas daro teigiamą įtaką žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktikos kūrybinei veiklai. Komandos lyderio ir nario mainai sumažina žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktikos tiesioginį poveikį psichologiniam darbuotojų kapitalui. Komandos lyderio ir nario mainai sumažina žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktikos netiesioginį poveikį darbuotojų kūrybinei veiklai pasitelkiant psichologinį kapitalą. Tai reiškia, kad kuo didesni komandos lyderio ir nario mainai, tuo stipresnis netiesioginis žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktikos poveikis darbuotojų kūrybinei veiklai pasitelkiant darbuotojų psichologinį kapitalą. Atskleidus "juodosios dėžės" tarp žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktikos ir darbuotojų kūrybinės veiklos metodą, šis tyrimas praturtina suderintos žmogiškųjų išteklių praktikos teorinius tyrimus ir pateikia pamatinę vertę skatinti įmonės darbuotojų naujoves.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: darbo ir šeimos suderinimo praktika, psichologinis kapitalas, komandos lyderio ir nario mainai, kūrybiška darbuotojo veikla.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict