ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
FINANSINIŲ SUBSIDIJŲ POVEIKIS EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO NAUDAI: KINIJOS ĮRODYMAI
Yingyuan Liu, Yudong Zhou, Haifeng Zhao, Soro Sonfoungowari Mathieu

SANTRAUKA.  Esant dvejopam išteklių ir aplinkos apribojimui, daug šalių vykdo finansinių subsidijų politiką. Norint pasiekti aukštos kokybės žemės ūkio plėtrą, būtina toliau nagrinėti finansinių subsidijų ir ekologinės žemės ūkio naudos mechanizmą. Norint moksliškai įvertinti ekologinio žemės ūkio naudą ir atskleisti finansinių subsidijų poveikį įvairiems ekologinio žemės ūkio naudos aspektams bei jų regioniniam heterogeniškumui, šiame tyrime buvo sukurta išsami ekologinio žemės ūkio naudos vertinimo sistema, pasitelkus Kinijos žemės ūkio 2010-2018 m. panelinius duomenis. Be to, empiriniams bandymams buvo taikytas diferencinis GMM (apibendrintas momentų metodas). Rezultatai rodo, kad ekologinio žemės ūkio naudos svyravimai didėja, o ekonominė ir ekologinė nauda sparčiai auga. Be to, finansinės subsidijos turi reikšmingą teigiamą koreliaciją su ekologine žemės ūkio nauda, tačiau pastebimas skirtingas jų poveikis skirtingiems ekologinės žemės ūkio naudos aspektams, ypač finansinės subsidijos turi didelį skatinamąjį poveikį ekonominei ir socialinei ekologinio žemės ūkio naudai, tačiau pastebimas reikšmingas slopinamasis poveikis ekologinei naudai. Regioniniu požiūriu finansinių subsidijų poveikis ekologiniam žemės ūkio efektyvumui parodo akivaizdų regionų heterogeniškumą, o poveikis centriniams ir vakariniams Kinijos regionams yra žymiai didesnis nei rytiniams ir šiaurės rytų regionams. Išvados turi teorinę ir praktinę reikšmę diferencijuotos finansinių subsidijų politikos tobulinimui, regioninių finansinių subsidijų įgyvendinimo efektyvumo didinimui ir ekologinio žemės ūkio tvaraus vystymosi skatinimui. Atsižvelgiant į žemės ūkio gamybos ir ekologinės aplinkos koordinavimą bei suvienodinimą, turėtų būti skatinamas nuolatinis žemės ūkio ekonomikos augimas, siekiant įgyvendinti tvarų žemės ūkio vystymąsi.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: finansinės subsidijos, ekologinio žemės ūkio nauda, ekonominės veiklos rezultatai, socialiniai rezultatai, ekologinė nauda.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict