ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
  • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Straipsnis
EKSPORTO PLĖTROS POLITIKA. RUMUNIJOS EKSPORTO 2005-2020 M. TYRIMAS, PRITAIKANT PRINCIPINĖS KOMPONENTŲ ANALIZĖS METODĄ IR TRUMPAS ŠIOS VEIKLOS PLĖTIMO REKOMENDACIJAS
Diane Paula Corina Vancea, Kamer Ainur Aivaz, Luciana Simion, Diana Vanghele

SANTRAUKA.  Pradedant pagrindinėmis tendencijomis, užfiksuotomis visame pasaulyje 2005-2020 m. laikotarpiu, apimančiu daugybę įvykių, turėjusių reikšmingos įtakos tarptautiniams prekybos srautams, darbe siekiama nustatyti politiką, remiančią Rumunijos eksportą, pabrėžiant finansinės srities politiką ir neatmetant bendros viešosios politikos, galinčios padėti Rumunijai vėl rasti reikiamą balansą, ypač mokesčių. Siekiant nustatyti veiksnius, turinčius įtakos eksporto kitimui bei suformuluoti rekomendacijų rinkinį, kurį būtų galima paversti Rumunijos viešąja politika, siekiant padidinti eksporto apimtį, tyrimo metodologija pasitelkta principinė komponentų analizė (PCA). Šis metodas leido sukurti valdymo skydą, kuriame pateikti, manytina, svarbūs rodikliai, nustatytas šių rodiklių įtakos eksportui tipas ir lygis.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: eksporto plėtra, politika, principinė komponentų analizė, Rumunija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict