ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
  • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Straipsnis
ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS AGLOMERACIJOS POVEIKIS PAJAMŲ AUGIMUI: ERDVĖS POVEIKIS IR GRUPIŲ SKIRTUMAI
Qing He, Junbiao Zhang, Lijun Wang, Yangmei Zeng

SANTRAUKA.  Pramoninė aglomeracija gali padidinti pajamas, tačiau žemės ūkio gamybos aglomeracijos ūkininkų pajamos nėra aiškios. Žemės ūkio gamybos aglomeracija gali ne tik padidinti ūkininkų pajamas dėl masto poveikio, bet taip pat dėl sifono efekto galima prarasti žemės ūkio gamybos išteklius, o ūkininkų pajamos gali sumažėti. Tad siekta ištirti erdvės poveikio ir klasterio skirtumus ūkininkų pajamų augimui žemės ūkio gamybos aglomeracijoje. Remiantis erdvine ekonomika, analizuojant koreliaciją tarp Kinijos žemės ūkio gamybos aglomeracijos ir ūkininkų pajamų augimo 2003-2017 m., buvo pasitelktas Morano pirmasis entropijos ir erdvės autokoreliacijos indeksas. Siekiant ištirti Kinijos žemės ūkio aglomeracijos poveikį ir erdvės sąveikos poveikį ūkininkų pajamoms, buvo sukurtas Durbin erdvės duomenų modelis pagal dvi skirtingas svorio matricas. Galiausiai buvo pasitelktas ribinis modelis, analizuojant žemės ūkio gamybos aglomeracijos pajamų augimo poveikį klasterio skirtumams trijuose skirtinguose žemės ūkio aglomeracijos srityse. Buvo nustatyta geografinės žemės ūkio gamybos aglomeracijos ir ūkininkų pajamų Kinijoje koreliacija. Žvelgiant iš erdvės perspektyvos, žemės ūkio gamybos aglomeracijos išoriškumas žymiai padidina vietos ūkininkų pajamas. Sifoninė žemės ūkio gamybos aglomeracija veikia per aplinkinių vietovių ūkininkų pajamų augimo ribojimą, tai gali trukdyti vystytis nesubalansuotai kaimo ekonomikai. Skirtingo agregacijos laipsnio grupėms būdingi akivaizdūs skirtumai. Aukšto ir vidutinio sunkumo žemės ūkio aglomeracijos srityse žemės ūkio gamybos aglomeracija itin veikia ūkininkų pajamų padidėjimą, tačiau žemos aglomeracijos vietovėse poveikis nėra akivaizdus. Išvadose pateikiamos teorinės vyriausybės nuorodos žemės ūkio gamybos plano ir struktūros optimizavimo srityje.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: žemės ūkio gamybos aglomeracija, Durbin erdvės modelis, tiesioginis poveikis, netiesioginis poveikis, ribinis modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict